Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website www.o2nails.it is een e-commercesite van Fullmate Italia Srl die bestellingen voor levering zowel in Italië als in het buitenland kan accepteren.

Voor elke geplaatste bestelling geeft Fullmate Italia Srl een factuur uit voor de gekochte artikelen, in overeenstemming met artikel 14 van presidentieel decreet 445/2000. Voor de uitgifte van de factuur zijn de gegevens die door de klant zijn verstrekt op het moment van de bestelling geldig. Er is geen variatie meer mogelijk op het document nadat het is uitgegeven.

Bezorgkosten, indien aangegeven, zijn voor rekening van de klant en worden duidelijk vermeld bij het plaatsen van de bestelling. De betaling van de goederen door de klant zal gebeuren volgens de methode die gekozen is bij het plaatsen van de bestelling.

De Klant is niets meer verschuldigd met betrekking tot de totale bestelling die wordt weergegeven aan het einde van de aankoopprocedure.

In geval van vertraging in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, heeft de klant alleen het recht om de bestelling te annuleren en de betaalde bedragen terug te betalen.

 

LEVERING VAN GOEDEREN

De goederen worden per koerier verzonden en zijn bedoeld om aan de voet van het werk af te leveren. Bij aflevering van de goederen door de koerier moet de klant controleren:

  • dat het aantal afgeleverde pakketten overeenstemt met hetgeen op het vervoersdocument is aangegeven;
  • dat de verpakking intact, niet beschadigd, nat of anderszins gewijzigd is, zelfs in de verzegelingsmaterialen (plakband of metalen band); anders MOET de clausule "IK ACCEPTEER MET VOORBEHOUD" worden vermeld in het vervoersdocument van de koerier, met vermelding van de beschrijving van de anomalie die in de pen is gevonden (bijvoorbeeld: ongeconditioneerde verpakking, de verpakking heeft een deuk op het karton, de verpakking heeft een natte verpakking, het pakket heeft een gat in het karton etc. etc.) anders kan Fullmate Italia Srl geen klachten of vervangingen van de goederen accepteren. Eventuele schade dient binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld. Latere claims wegens transportschade worden door ons niet vergoed of in behandeling genomen. De verpakking MOET worden bewaard totdat een koeriersvertegenwoordiger het komt bekijken (dit is hun procedure voor het indienen van een claim voor beschadigde goederen)
  • We raden altijd aan om, als er verdachte geluiden in het pakket zijn, de woorden "IK ACCEPTEER MET RESERVE" op het vervoersdocument van de koerier te zetten en om "Verdachte geluiden" aan te geven, zelfs als de verpakking intact is.
  • In elk geval is de klant verplicht om de levering van de goederen door de koerier te aanvaarden, zelfs in geval van duidelijke schade, om te voorkomen dat deze teruggestuurd worden naar ons magazijn met als gevolg dat de retourkosten op onze kosten in rekening worden gebracht.
  • Fullmate Italia Srl garandeert dat het de beschadigde pakketten onmiddellijk zal vervangen zonder extra kosten voor de goederen of voor de verzending.

 

LEVERING PROBLEMEN

In geval van niet-afhaling binnen 5 werkdagen nadat het materiaal aanwezig was in opslag in de magazijnen van de koerier vanwege herhaaldelijk onvermogen om te leveren op het adres dat door de klant werd opgegeven op het moment van de bestelling, wordt de bestelling teruggestuurd naar onze magazijnen.

Eventuele problemen of klachten met betrekking tot de ontvangen producten moeten binnen 8 dagen na levering worden gemeld (de datum vermeld op de afleveringsbon van de koerier wordt als geldig beschouwd).

 

PRIVACY

De persoonsgegevens die tijdens de doorstuurfase van de bestelling worden gevraagd, worden verzameld en verwerkt om aan de uitdrukkelijke verzoeken van de klant te voldoen en zullen in geen geval en om welke reden dan ook worden doorgegeven aan derden en zullen niet worden gebruikt voor het verzenden van reclamemateriaal, tenzij uitdrukkelijk door de klant toestemming. Fullmate Italia Srl garandeert haar klanten naleving van de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, beheerst door de privacycode overeenkomstig wetsbesluit 196 van 30.06.03.

De gegevensbeheerder is Fullmate Italia Srl waarmee u contact kunt opnemen om te worden geannuleerd in overeenstemming met de wet.

 

RECHT VAN INTREKKING

De verkoop van producten via internet is wettelijk geregeld Wetsbesluit 206/2005 die de kwestie van overeenkomsten op afstand regelt, d.w.z. uitgevoerd buiten verkoopruimten. Deze wetgeving regelt het herroepingsrecht, of de mogelijkheid voor de consument om het gekochte product terug te sturen en om vergoeding van de gemaakte kosten te krijgen.

Dit recht is exclusief voorbehouden aan persone fisiche (consumenten), daarom kan het niet worden uitgeoefend door rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die verband houden met een uitgeoefende beroepsactiviteit.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen is het nodig om, door 14 dagen vanaf ontvangst van de goederen, een mededeling per aangetekende brief waarin de wil om de overeenkomst te herroepen tot uitdrukking wordt gebracht. De enige kosten die van de consument worden gevraagd, zijn die voor verzending van het product naar Fullmate Italia Srl

Het herroepingsrecht vervalt volledig als het geretourneerde product niet intact is, dat wil zeggen: - het ontbreken van de originele verpakking - het ontbreken van integrale elementen van het product (accessoires, handleidingen, enz.) - schade aan het product om andere redenen dan transport.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht in de gevallen bedoeld in art. 59 van Consumentenwet Wetsbesluit 206/2005 voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten onderhandelde overeenkomsten is uitgesloten met betrekking tot dede levering van verzegelde goederen die om hygiënische redenen of in verband met gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd en die na levering zijn geopend.

Procedure voor het uitoefenen van het herroepingsrecht:

Als u een aankoop heeft gedaan op de e-commercesite www.o2nails.it en u wilt de aankoop herroepen, moet u deze eenvoudige procedure volgen:

  1. Stuur een mededeling voor aangetekende brief naar Fullmate Italia Srl Via Bruno Raimondi 3 21052 Busto Arsizio (VA), of PEC-communicatie naar fullmate@legalmail.it binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, waarin u beschrijft dat u de aankoop wilt herroepen en uw e-mailadres vermeldt. Deze wordt dan naar uw e-mailadres gestuurd de retourcode (CDR) waardoor het pakket dat u ons stuurt kan worden geretourneerd naar onze magazijnen. Het is mogelijk om het formulier in pdf-formaat van de aangetekende brief te downloaden via de volgende link: Formulier voor herroeping 
  2. Stuur, indien mogelijk, een kopie van de aangetekende brief per e-mail naar info@o2nails.it met als onderwerp "Herroeping van een aankoop".
  3. Zorg ervoor dat, met behulp van een koerier naar keuze, het product zorgvuldig verpakt in de originele verpakking en compleet met alle accessoires, instructiehandleidingen en alles wat er origineel in zit, wordt verzonden.

    4. Vermeld de door Fullmate Italia Srl toegekende retourcode (CDR) op de verpakking en stuur het product binnen de tweede werkdag na ontvangst van de CDR-code naar het onderstaande adres.

Fullmate Italia Srl Viale Trentino 37 21052 Busto Arsizio (VA)

Fullmate Italia Srl zal de kosten van de verzonden goederen terugbetalen, via bankoverschrijving of volgens de door u gekozen methode, binnen 14 werkdagen na verzending van de goederen door u en in ieder geval niet voordat u de goederen heeft ontvangen.

O2Nails Italia is een website van Fullmate Italia Srl

Fullmate Italië Srl

Maatschappelijke zetel: Via Bruno Raimondi 3

21052 Busto Arsizio VA Italië

PI 03939370122

REA VA-390134

 

 

 

Taal
Engels
Open drop-down